Engelli Maaşı Neden Kesilir

Engelli Maaşı Neden Kesilir
Engelli Maaşı Neden Kesilir

Engelli kişiler, toplumumuzda destek olma ve korunması gereken kesim arasında yer almaktadır. Engelli kişilerin istihdam edilmesi ve sosyal ortamdan izole olmaması gerekir. Bu konuda devletimizin engelli kişilere yönelik sağladığı imkanlardan bir tanesi de engelli aylığıdır.

Engelli Aylığı Nedir

Diğer adı engelli maaşı olarak bilinen “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu” maddelerinde yer alan aylık ücretdir. Engelli aylıkları üç aylık dönemde ödenen ve engel oranlarına göre aylık tutarlar değişmektedir.

Engelli Maaşı Ne Kadar 2021

18 yaşından büyük ve %70 üzeri olan ve 65 yaşından küçük kişiler 2021 ilk dönem engelli ücreti 914,42 TL’dir. %40 ile %69 arası engelli kişiler engelli maaşı 2021 ilk dönem 609,61 TL’dir. Ayrıca %40 oranında engelli çocuğu olan ailelere yapılan ödeme tutarı ilk dönem 609,61 TL’dir.

Engelli Aylığı Ne Zaman Yatar

Engelli aylıkları her ayın beşi ile dokuzu arası engelli kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Engelli aylık ödemeleri doğum tarihlerinin son rakamına göre yapılmaktadır.
Buna göre doğum tarihinin son rakamı ;

  • 0 ve 5 olan her ayın 5’i
  • 1 ve 6 olan her ayın 6’sı
  • 2 ve 7 olan her ayın 7’si
  • 3 ve 8 olan her ayın 8’i
  • 4 ve 9 olan her ayın 9’ı

Tarihlerinde engelli kişilerin hesaplarına engelli aylıkları yatırılır.

Engelli Aylığı Almak İçin Ne Yapmalı

Engelli kişilerin, engelli aylığı hakkından yararlanması için öncelikle, kişinin muhtaçlık sınırı altında kalması ve en az %40 engel oranına sahip olmalıdır. Kanunda yer alan ifadelere göre başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek durumda olması ve bu durumun engelli sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gereklidir.

Engelli Aylığı Neden Kesilir

Engelli aylıkları hangi durumlarda kesilir, neden kesilir ve sebepleri nelerdir?

Adres Değişikliği

Engelli aylıkları en çok sık rastlanan kesilme sebeplerinden biriside adres değişikliğidir. Engelli kişi ikametgahını değiştirmesi durumunda engelli maaşı kesilmektedir. Bu duruma düşmemek için adres değişikliği yaparken Sosyal Yardımlaşma Vakfı kontrolünde ve bilgisi dahilinde değişiklik yapmalısınız.

Ölüm Vefat

Engelli kişinin ölmesi durumunda engelli maaşı durdurulacaktır.  Ölüm sonrası, ölümün resmiyeti bildirilmemesi ve engelli aylığı çekilmesi durumunda devlet  faizi ile beraber sizden geri alacaktır.

18 Yaşın Doldurulması

18 yaş altı ve 18 yaş üstü engelli aylıkları ayrı maaşlardır. Her iki maaşında şartları birbirinden farklıdır. 18 yaş altı engelli maaşı alırken 18 yaşını doldurmanız durumunda engelli maaşınız kesilir.

Feragat Hakkı

Engelli aylığı alan engelli hak sahibi, yazılı olarak bu hakkından feragat etmesi durumunda engelli maaşı kesilmektedir.

Muhtaçlığın Ortadan Kalkması 

Engelli aylığı alan kişi, sosyal inceleme değerlendirilmesinde durumun değişmesi ve buna bağlı olarak muhtaçlık durumunun ortadan kalkması sonucu engelli aylığı kesilmektedir. Muhtaç olmama kararı “Mütevelli Heyet” kararı ile alınır.

Engelli Oranı % 40’ın Altına Düşmesi 

Engelli kişi süreli raporun dolduğunda ve yenilemesi gereken durumda hastalığında iyileşme tespit edilirse ve mevcut oranın %40 altına inmesi durumunda engelli aylığı kesilir. Engel oranı 40 altında çıktığı halde bu durumu Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na bildirmezse devlet faiz ile beraber paraları geri alır.

Sosyal Güvenlik Kaydı

Engelli kişinin SSK bir işe başlaması durumunda, sistem bu durumu algılar ve engelli aylığını keser. İçeride kalan paranızın olması durumunda hesaplara yatırıldığında alınır.

Vatandaşlıktan Çıkarılma

Engelli kişiler, türk vatandaşlığından çıkarılması ya da başka bir ülke vatandaşı olması durumunda engelli aylıkları kesilir.

Biriktirilen Engelli Aylıkları

Engelli kişilerin hesaplarına yatırılan aylıklar düzenli olarak 1 yıl boyunca hesaplarından hiç çekilmez ise engelli maaşları kesilmektedir.