İmplantlar Artık Sadece Koklea İçin Değil

İmplantlar Artık Sadece Koklea İçin Değil

İmplantlar Artık Sadece Koklea İçin Değil

Şiddetli bilateral vestibüler kayıp (BVL), etiyolojiden bağımsız olarak, sıklıkla, genel dengesizlik, instabilite ve kafa hareketi ile bulanık görme (oscilopsi) gibi önemli, kronik semptomlar eşlik eder. Bu semptomlar, yaşam tarzı değişikliklerini ve belirli günlük aktivitelerin kesilmesini gerektirir. Ayrıca, hastalar dengeyi korumak için görsel ve somatosensoriyel ipuçlarına bağımlı hale gelirler.

Bu, loş ışıklı ortamlarda yürürken, düz olmayan yüzeylerden geçerken, araba kullanırken ve koşarken önemli ölçüde işlevsel bozulmaya neden olur. Tek taraflı vestibüler bozukluklardan farklı olarak, BLV hastalarında vestibüler oküler refleks (VOR), hala işlev gören tarafın katkıları ile telafi süreci ile kurtarılamaz. Bununla birlikte, devam eden bir klinik çalışma, tek taraflı bir vestibüler implanta uyan deneklerde VOR kazancının kısmi, uzun vadeli restorasyonunu vaat ettiğinden, BVL hastaları için yeni bir umut vardır.

Çok kanallı implant, Johns Hopkins Tıp Fakültesi'ndeki bir araştırmacı ekibi tarafından geliştirildi ve bir koklear implanta benziyor, çünkü dahili bir elektrot dizisi cerrahi olarak yerleştirilmiş ve harici bir işlemci manyetik olarak bağlanmış. Her yarım daire şeklindeki kanalın (yan, arka ve ön) kupulalarını uyarmak için üç elektrot yerleştirilir. Çalışma, ototoksik BVL'li dört insan deneğin, cihazın sürekli kullanımının 350-812 gün arasında takip edildiğini bildirmektedir.

Tüm denekler, uyarılmış yarım daire kanalları ile ilişkili üç vektörün hepsinde VOR kazancında büyüme ve en azından kısmi restorasyon göstermiştir. Ek olarak, halihazırda kayıtlı olan denekler, kronik semptomların azaldığını ve daha önce gerçekleştiremedikleri aktivitelere devam ettiklerini bildirmektedir. İlk sonuçlar umut verici olsa da, cihaz BVL hastaları için uygun bir seçenek haline gelmeden önce devam eden klinik araştırmaya kaydolmak için daha fazla deneğe ihtiyaç vardır.  

Referans

Boutros PJ, Schoo, DP, Rahman M, et al. (2019)  Sürekli vestibüler implant stimülasyonu, gözü stabilize eden refleksleri kısmen geri yükler . JCI Insight . 4(22): e128397.