Kamuda Çalışan Engelliler İçin İş Başı Başlıyor

Kamuda Çalışan Engelliler İçin İş Başı Başlıyor

2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden idari izinli sayılan kamuda ki tüm engelli çalışanlar 1 Temmuz 2021 itibariyle görevlerine döneceklerdir.

Sağlık bakanlığı nın belirlediği kronik hastalığı olup idari izinli sayılanların, kurumlarının hizmetlerine ihtiyaç duyulmadığı müddetçe idari izinleri devam etmektedir. 60 yaş altı kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılıp sayılmadığını e-nabız dan takip edebilirsiniz.


2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden e-nabız'da idari izinli sayılmaya devam eden kronik hastalığı olanlardan 60 yaş altındakiler e-nabız'da 2021/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine istinaden idari izinli sayılmadıkça göreve başlamaları gerekmektedir. 2021/13 sayılı genelge 2021/8 sayılı genelgeyi ve bu genelge ile yapılan uygulamaları yürürlükten kaldırmıştır.